Có 2 kết quả:

綺窗 qǐ chuāng绮窗 qǐ chuāng

1/2

qǐ chuāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

beautifully decorated window