Có 1 kết quả:

前生冤孽 qián shēng yuān niè ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

predestined relationship