Có 2 kết quả:

藒車 qiè chē ㄑㄧㄝˋ ㄔㄜ藒车 qiè chē ㄑㄧㄝˋ ㄔㄜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

a variety of aromatic herb used as a fragrance or bug repeller (old)

Từ điển Trung-Anh

a variety of aromatic herb used as a fragrance or bug repeller (old)