Có 2 kết quả:

清純 qīng chún清纯 qīng chún

1/2

qīng chún

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fresh and pure

qīng chún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fresh and pure