Có 1 kết quả:

青光眼 qīng guāng yǎn ㄑㄧㄥ ㄍㄨㄤ ㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

glaucoma