Có 1 kết quả:

清新自然 qīng xīn zì rán

1/1

qīng xīn zì rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

as fresh and clean as nature (idiom)