Có 1 kết quả:

清蒸 qīng zhēng

1/1

qīng zhēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamed in broth