Có 2 kết quả:

氰基細菌 qíng jī xì jūn氰基细菌 qíng jī xì jūn

1/2

Từ điển Trung-Anh

cyanobacteria

Từ điển Trung-Anh

cyanobacteria