Có 1 kết quả:

情有可原 qíng yǒu kě yuán

1/1

qíng yǒu kě yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pardonable (of interruption, misunderstanding etc)