Có 2 kết quả:

球門 qiú mén球门 qiú mén

1/2

qiú mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

goalmouth (in soccer)

qiú mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

goalmouth (in soccer)