Có 2 kết quả:

蛆虫 qū chóng蛆蟲 qū chóng

1/2

qū chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

maggot

qū chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

maggot