Có 2 kết quả:

趋化作用 qū huà zuò yòng趨化作用 qū huà zuò yòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

chemotaxis (movement of leukocytes under chemical stimulus)

Từ điển Trung-Anh

chemotaxis (movement of leukocytes under chemical stimulus)