Có 2 kết quả:

趋同 qū tóng趨同 qū tóng

1/2

qū tóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to converge

qū tóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to converge