Có 1 kết quả:

去取 qù qǔ

1/1

qù qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to accept or reject