Có 2 kết quả:

鵲鴝 què qú鹊鸲 què qú

1/2

què qú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental magpie-robin (Copsychus saularis)

què qú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental magpie-robin (Copsychus saularis)