Có 2 kết quả:

燃煤鍋爐 rán méi guō lú燃煤锅炉 rán méi guō lú

1/2

Từ điển Trung-Anh

coal burning boiler

Từ điển Trung-Anh

coal burning boiler