Có 2 kết quả:

燃烧瓶 rán shāo píng燃燒瓶 rán shāo píng

1/2

Từ điển Trung-Anh

Molotov cocktail

Từ điển Trung-Anh

Molotov cocktail