Có 1 kết quả:

染料 rǎn liào

1/1

rǎn liào

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc nhuộm

Từ điển Trung-Anh

dye