Có 1 kết quả:

染色 rǎn sè

1/1

rǎn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dye