Có 2 kết quả:

热茶 rè chá熱茶 rè chá

1/2

rè chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hot tea

rè chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hot tea