Có 2 kết quả:

热成层 rè chéng céng熱成層 rè chéng céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

thermosphere

Từ điển Trung-Anh

thermosphere