Có 2 kết quả:

热敷 rè fū ㄖㄜˋ ㄈㄨ熱敷 rè fū ㄖㄜˋ ㄈㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

hot compress

Từ điển Trung-Anh

hot compress