Có 1 kết quả:

人工智能 rén gōng zhì néng

1/1

rén gōng zhì néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

artificial intelligence (AI)