Có 2 kết quả:

認知失調 rèn zhī shī tiáo认知失调 rèn zhī shī tiáo

1/2

Từ điển Trung-Anh

cognitive dissonance

Từ điển Trung-Anh

cognitive dissonance