Có 2 kết quả:

熔炼 róng liàn熔煉 róng liàn

1/2

róng liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smelt

róng liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to smelt