Có 2 kết quả:

冗职 rǒng zhí冗職 rǒng zhí

1/2

rǒng zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

redundant position

rǒng zhí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

redundant position