Có 2 kết quả:

柔肤水 róu fū shuǐ柔膚水 róu fū shuǐ

1/2

róu fū shuǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

balancing lotion

róu fū shuǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

balancing lotion