Có 2 kết quả:

肉足鸌 ròu zú hù肉足鹱 ròu zú hù

1/2

ròu zú hù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) flesh-footed shearwater (Puffinus carneipes)

ròu zú hù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) flesh-footed shearwater (Puffinus carneipes)