Có 1 kết quả:

乳白色 rǔ bái sè ㄖㄨˇ ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

milky white