Có 1 kết quả:

乳酸菌 rǔ suān jūn

1/1

rǔ suān jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lactic acid bacteria