Có 2 kết quả:

润肤膏 rùn fū gāo潤膚膏 rùn fū gāo

1/2

rùn fū gāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

moisturizing cream

rùn fū gāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

moisturizing cream