Có 2 kết quả:

賽段 sài duàn赛段 sài duàn

1/2

sài duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stage of a competition

sài duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stage of a competition