Có 2 kết quả:

三废 sān fèi三廢 sān fèi

1/2

sān fèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

three types of waste product, namely: waste water 廢水|废水[fei4 shui3], exhaust gas 廢氣|废气[fei4 qi4], industrial slag 廢渣|废渣[fei4 zha1]

sān fèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

three types of waste product, namely: waste water 廢水|废水[fei4 shui3], exhaust gas 廢氣|废气[fei4 qi4], industrial slag 廢渣|废渣[fei4 zha1]