Có 1 kết quả:

三氯已烯 sān lǜ yǐ xī

1/1

sān lǜ yǐ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

trichloroethylene