Có 2 kết quả:

三輪車夫 sān lún chē fū ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄈㄨ三轮车夫 sān lún chē fū ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ ㄈㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

pedicab driver

Từ điển Trung-Anh

pedicab driver