Có 1 kết quả:

三朋四友 sān péng sì yǒu

1/1

sān péng sì yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) friends
(2) cronies