Có 2 kết quả:

三叶虫 sān yè chóng ㄙㄢ ㄜˋ ㄔㄨㄥˊ三葉蟲 sān yè chóng ㄙㄢ ㄜˋ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

trilobite

Từ điển Trung-Anh

trilobite