Có 1 kết quả:

三振出局 sān zhèn chū jú

1/1

sān zhèn chū jú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 三振[san1 zhen4]