Có 1 kết quả:

散粉 sǎn fěn

1/1

sǎn fěn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

loose powder (makeup)