Có 2 kết quả:

散話 sǎn huà散话 sǎn huà

1/2

sǎn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

digression

sǎn huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

digression