Có 2 kết quả:

伞菌 sǎn jùn傘菌 sǎn jùn

1/2

sǎn jùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

agaric

sǎn jùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

agaric