Có 2 kết quả:

伞下 sǎn xià傘下 sǎn xià

1/2

sǎn xià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

under the umbrella of

sǎn xià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

under the umbrella of