Có 1 kết quả:

散亡 sàn wáng

1/1

sàn wáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dispersed and lost

Một số bài thơ có sử dụng