Có 1 kết quả:

搔首弄姿 sāo shǒu nòng zī

1/1

sāo shǒu nòng zī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stroke one's hair coquettishly (idiom)