Có 2 kết quả:

杀菌作用 shā jūn zuò yòng殺菌作用 shā jūn zuò yòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

sterilization

Từ điển Trung-Anh

sterilization