Có 1 kết quả:

沙色朱雀 shā sè zhū què

1/1

shā sè zhū què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pale rosefinch (Carpodacus synoicus)