Có 2 kết quả:

紗綻 shā zhàn纱绽 shā zhàn

1/2

shā zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spindle

shā zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spindle