Có 2 kết quả:

山頂 shān dǐng山顶 shān dǐng

1/2

shān dǐng

giản thể

Từ điển phổ thông

đỉnh núi

Từ điển Trung-Anh

hilltop