Có 2 kết quả:

山泥倾泻 shān ní qīng xiè山泥傾瀉 shān ní qīng xiè

1/2

Từ điển Trung-Anh

a landslide

Từ điển Trung-Anh

a landslide