Có 1 kết quả:

擅自 shàn zì

1/1

shàn zì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without permission
(2) of one's own initiative